Medium Format | Ektar 100 | Los Angelos

Medium Format | Ektar 100 | Los Angelos

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Double Exposed 35mm | Kodak color film | Brooklyn

Double Exposed 35mm | Kodak color film | Brooklyn

Medium Format | Ektar 100 | Brooklyn

Medium Format | Ektar 100 | Brooklyn

Collaboration with Laura Cohen | Double Exposed 35mm | Kodak color film | Manhattan & San Francisco

Collaboration with Laura Cohen | Double Exposed 35mm | Kodak color film | Manhattan & San Francisco

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Medium Format | Ektar 100 | Manhattan

Medium Format | Ektar 100 | Manhattan

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Medium Format | HP5+ 100 | Los Angelos

Medium Format | Ektar 100 | Brooklyn

Medium Format | Ektar 100 | Brooklyn

Double Exposed 35mm | Kodak color film | Jairpur, India

Double Exposed 35mm | Kodak color film | Jairpur, India